GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

Un manipulador de gasos Fluorats és un professional acreditat per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats. Pot exercir les activitats d'instal·lació, manteniment, control de fuites, recuperació de refrigerant, càrrega de refrigerant i revisió d'equips d'aire condicionat.

Així mateix, coneix els efectes de l'ús de l'refrigerant en el medi ambient i la normativa vigent a l'respecte.

Disposa d'el certificat expedit per indústria de manipulador de gasos fluorats, imprescindible per poder comprar bombones de gas fluorat en el seu distribuïdor habitual. Els cursos de Manipulador de Gasos Fluorats van destinat a tots aquells professionals interessats a obtenir l'acreditació que exigeix ​​el Ministeri d'Indústria en el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer.

Formulari de contacte


 CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

formació en tecnologias alternativas para reemplazar o reducir el flujo de gases fluorados.
D'acord amb la disposició adicional desena, tot els professional ja acreditats a l'entrada en vigor del RD 115/2017, tant per a equips of qualsevol càrrega i menys de 3kg, es portaran a terme el 20 de febrer de 2021 una formació complementaria de almenys 6 hores en tecnologias alternativas para reemplazar o reducir el flujo de gases fluorados, la forma segura de refrigerantes manipulables.

Formulari de contacte