GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE
PROFESOR SANTI CUADRADO

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

Un manipulador de gasos Fluorats és un professional acreditat per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats. Pot exercir les activitats d'instal·lació, manteniment, control de fuites, recuperació de refrigerant, càrrega de refrigerant i revisió d'equips d'aire condicionat.

Així mateix, coneix els efectes de l'ús de l'refrigerant en el medi ambient i la normativa vigent a l'respecte.

Disposa d'el certificat expedit per indústria de manipulador de gasos fluorats, imprescindible per poder comprar bombones de gas fluorat en el seu distribuïdor habitual. Els cursos de Manipulador de Gasos Fluorats van destinat a tots aquells professionals interessats a obtenir l'acreditació que exigeix ​​el Ministeri d'Indústria en el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer.

Formulari de contacte


 CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

Amb el nou RD 115/2017, s'estableix que totes les persones que disposin dels antics certificats fluorats de manipulador de gas emesos pel Ministeri d'Indústria (abans d'aquest Reial decret, és a dir, abans del 17 de febrer de 2017), hauran de completar un curs d'actualització de 6 hores perquè el seu certificat es mantingui vigent. La data límit per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer de 2021), però el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid. 

Al finalitzar s'obté la qualificació de tecnologies rellevants per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura de manejar-los. (Aquesta formació garanteix una major formació en tecnologies alternatives per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura de manejar-los, d'acord amb la desena provisió addicional del RD 115/2017).